Hvordan man vedligeholder og rengør høreapparater

  1. Daglig vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse af høreapparater indebærer at tjekke apparatets funktioner, batterier, og ventilationshuller. Brug en blød klud til at fjerne eventuelle støv og snavs fra høreapparatet og opladeren. Tør også ørepropperne og øregeléerne med en ren og tør klud.

Se udvalg af Usynlige høreapparater her.

 

  1. Udskiftning af batterier

Batterier skal udskiftes regelmæssigt som anvist af producenten. Før du udskifter batterierne, skal du fjerne alle støv og snavs, der er sat sig fast på batterikontakterne. Brug en ren, tør klud til at fjerne støv, og brug et lille stykke tape til at fjerne eventuelle støvpartikler, der er sat sig fast på batterikontakterne.

 

  1. Rengøring af ørepropper

Ørepropper skal rengøres regelmæssigt. Brug en ren og tør klud til at fjerne støv og snavs fra ørepropperne. Forsøg ikke at fjerne ørepropperne fra apparatet.

 

  1. Udførelse af lydtests

Lydtests skal udføres regelmæssigt for at sikre, at høreapparaterne fungerer korrekt. Før du udfører lydtesten, skal du sørge for at fjerne støv og snavs fra apparatet.

 

  1. Opbevaring af høreapparater

Høreapparater skal opbevares på et køligt, tørt sted. Brug en æske eller en anden lukket beholder til at holde høreapparaterne sikre. Undgå at opbevare høreapparaterne i direkte sollys eller i et fugtigt miljø.

 

  1. Udførelse af grundlæggende vedligeholdelsesrutiner

Grundlæggende vedligeholdelsesrutiner skal udføres regelmæssigt. Dette indbefatter at tjekke, om der er nogen skader på høreapparaterne, og hvis der er nogen, skal disse repareres af en professionel. Dette omfatter også at kontrollere, om høreapparaternes batterier er fuldt opladede, og at lydtesten er udført korrekt.

 

  1. Brug af rengøringsvæsker

Væsker skal kun bruges til at rengøre høreapparater, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du skal bruge en rengøringsvæske, skal du kontrollere producentens anvisninger om hvilke typer væsker der er egnede til brug.

 

  1. Udskiftning af ørevoksfilter

Ørevoksfilterne skal udskiftes hver gang du udskifter dit batteri. Ørevoksfilterne kan fjernes og udskiftes ved at følge producentens vejledning.

 

  1. Udskiftning af kabler

Kablerne skal udskiftes regelmæssigt. Kontroller, at kablet er intakt, og at der ikke er nogen skader. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes.

 

  1. Afprøvning af lydstyrke

Lydstyrken skal testes regelmæssigt. Før du tester lydstyrken, skal du sørge for, at høreapparaterne er rene og intakte. Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs fra høreapparaterne, før du tester lydstyrken.